Dergo sms falas ne gjermani.

Dergoni sms falas ne numrat gjerman deri ne 145 karaktere nje sms dhe pa asnje rregjistrim apo proqedure tjeter te nevoshme per ta shfrytezuar kete sherbim komplet falas per te gjithe.

Linku smsprinz.de

1 comments:

titi said...

a ka naj te re oj bes se parzit qe thirrt gresa ke tu fol me babin ne telefon deri ma pruni u nal oki

Copyright © 2006 - 2014 - Sms Falas - is proudly powered by Maw Agency
Ky blog eshte falas per te gjith, gjithashtu lejohet kopjimi i qdo materiali duke theksuar burimin.