Me anë të kësaj faqe ju mund të dërgoni SMS Falas në numrat AMC, Vodafone, IPKO, Vala900 dhe Eagle Mobile.
Për të dërguar sms shkruani numrin në formatin 00355 ose 00386 , 00377 (me 00 jo me +) , shkruani mesazhin dhe klikoni Dërgo.

Linku - shtypidites.com

3 comments:

Anonymous said...

dsdsdsd

Anonymous said...

A JENI MIR S I PO KALONI

Anonymous said...

jjhhhhh

Copyright © 2006 - 2014 - Sms Falas - is proudly powered by Maw Agency
Ky blog eshte falas per te gjith, gjithashtu lejohet kopjimi i qdo materiali duke theksuar burimin.